Evlenmeden Önce Alınan Evin Kredi Borcunun Evlilik İçinde Kapatılması Halinde Mal Paylaşımı Nasıl Olur?  • Eşimle 2003 yılında evlendik. Evlenmeden önce bir daire satın almıştım. Evlendikten 4 ay sonra bekarken almış olduğum dairenin kredi borcunu biriktirdigim para ile kapattım. Boşanma davası açılıp mal paylaşımına gidildiğinde eşim yasal olarak dairede hak sahibi olabilir mi?  • Boşanmada mal paylaşımı sistemi evlilik içinde edinilen malların paylaşılması esasına dayanır. Mal paylaşımında Evlilikten sonra alınan mala diğer eşin katkı yapıp yapmamasının bir önemi yoktur. Evlenmeden önce yaptığınız ödemeler ile evlilikten sonra yaptığınız ödemeler ayrı ayrı değerlendirilir. Evlendikten sonra yaptığınız ödemeler taşınmazın satın alma sırasındaki değerine oranlanır. Bulunan oranın gayrimenkulun güncel değeri üzerinden parasal değeri bulunur. Bulunan bu parasal değer üzerinde boşanmada mal paylaşımı sırasında eşinizin %50 hakkı vardır.
    Örneğin; 100.000 TL'ye 01.01.2016 tarihinde satın alınan evin 20.000 TL'lik kısmı evlilik içinde ödenmişse, evlilik içinde ödenen paranın gayrimenkulün değerine oranı %20'dir. Taşınmazın 01.01.2017 tarihindeki güncel değeri 130.000 TL ise, bunun %20'si evlilik içinde edinilmiş mal sayılır, o da 26.000 TL'dir. Edinilmiş 26.000 TL'nin 1/2'si olan 13.000 TL boşanmada mal paylaşımı esnasında diğer eşe ait olacaktır.

    Ayrıntılar için şu yazımızı imceleyin : Katılma ve Katkı Payı Alacağı