Vekalet Davası ve istinaf  • Kamuda memur olarak çalışmaktayım. İhale Şef 'liği kadrosuna yaklaşık 3 yıl vekalet ettim. süresi içinde dava açtım. ve vekalet ücreti istedim. idare mahkemesi beni haklı buldu. kuruma vekalet ücretimin faizi ile birlikte ödenmesi kararı verdi. Fakat Kurum Üst mahkeme olan Bölge İdare mahkemesinde istinafa gitti. Mahkeme kurumu haklı buldu. Vekalet ücretini geri ödemem konusunda kara verirdi. Bu arada ben konuyu Anayasa Mahkemesine götürmedim. Yani 15.11.2018 karar tebliğ edildi. 30 gün içinde Anayasa mahkemesine gitmedim. Fakat Ankara Bölge İdare mahkemesi Aynı konuda aynı kurumun davasını reddetmiş. Sadece İzmir Bölge İdare Mahkemesi Lehine Karar vermiş. Bu iki farklı kararı örnek göstererek içtihadı birleştirme yapabilrimiyim? yada hukuksal başka ne yapabilirim?: