Düsmü Düşmüş ve polis arsiv kaydinin silinmemesi  • 2012 HAGB dosyama 2017 düşme karari verilmistir. Dolayısıyla GBT kaydimin silinmesi istemestim bana sildiği söylendi ancak emniyette yaptigim sorguda polis kaydında tutulduğunu anladim bunun silinmesi için yazdığım dilekçeye böyle birsey geldi doğruluğu Var mi HAGB düşürünce silinmesi gerekmez mi bunun için ne yapmam gerek şimdi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) yapmış olduğunuz, 18/01/2019 tarih ve 1900175311 sayılı dilekçe kanunu kapsamında değerlendirilen başvurunuza istinaden yapılan incelemede;
    Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı Arşiv Yönetmeliği'nin "Elektronik Ortama Kaydedilen Malzemeler" başlıklı 29'uncu maddesi 1'inci fıkrasında "Birimler, hizmetin daha verimli, sağlıklı ve süratli şekilde yerine getirilmesi amacıyla teknolojik gelişmelere paralel olarak bünyelerinde bulunan malzemeleri, mikrofilm veyahut elektronik ya da dijital ortama aktararak muhafaza edebilirler. Ancak, bu durumda malzemelerin asıllarının muhafazasına devam edilir. Bu ortama kaydedilen veya bu ortamlarda teşekkül eden verilerin silinmesini, kaybolmasını önlemek, devamlılığını sağlamak amacıyla bir kopyası CD, disket veya benzeri kayıt ortamlarına aktarılmak suretiyle yedeklenir." hükmü mevcuttur. Ayrıca, söz konusu Yönetmelik'in "Malzemelerin Muhafaza Edileceği Arşiv ve Saklama Süresi" başlıklı 8'inci maddesi 4'üncü fıkrasında "Malzemeler, listede belirtilen süre kadar bulundukları arşivde muhafaza edilir..." hükmü yer almaktadır. Yönetmelik'in 5'inci maddesine göre hakkınızda yapılan adli tahkikatın saklama süresinin 20 (yirmi) yıl olduğundan, süresi dolmayan kayıtların silinemeyeceği ve imha edilemeyeceği anlaşılmaktadır.
    Bilgilerinize rica ederiz.

    Erzincan Emniyet Müdürlüğü  • Cevap verebilecek kimse yokmu????