Köy merasına ev yapmak  • Merhaba, ben köyde mera alanına bağ evi yapacağım şikayet durumunda alacağın ceza ne olur?  • Köy merasına ev yapmak, hakkı olmayan yere tecavüz suçu teşkil eder. Köy tüzel kişiliğine ait olduğunu veya öteden beri köylünün ortak yararlanmasına terk edilmiş bulunduğunu bilerek mera, harman yeri, yol ve sulak gibi taşınmaz malları kısmen veya tamamen zapt eden, bunlar üzerinde tasarrufta bulunan veya sürüp eken kimse hakkında altı aydan üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezası verilir (TCK m.154/2).