HMK Madde 356  • Duruşma Yapılmasına Karar Verilmesi

    HMK Madde 356

    (1) 353 üncü maddede belirtilen hâller dışında inceleme, duruşmalı olarak yapılır. Bu durumda duruşma günü taraflara tebliğ edilir.
  • HMK Madde 356 Gerekçesi

    Bölge adliye mahkemesince, duruşma yapılmadan verilecek kararlara ilişkin 357 nci (yasada 353 üncü) maddede belirtilen hâller dışında, ilk derece mahkemesi kararının duruşmalı olarak inceleneceği esası getirilmiştir. Duruşma yapılmasına karar verilmesi hâlinde duruşma günü taraflara tebliğ edilerek tarafların duruşmaya katılmalarının sağlanacağı belirtilmektedir.