Boşanma Davası Sırasında Cezaevinde Olan Eşe Tebligat Yapılmaz mı?  • Sayın avukatlarım, hükümlü 2 aylık cezasını çekmek için eşine haber verip teslim olmuş. Suçu evlenmeden önce işlemiş, eşi de bile bile evlenmiş, şahitler var.Dışarı çıkınca öğrenmiş ki kendisi cezaevinde hükümlü ve vasi atanmamış iken eşi mallarına tedbir koydurup boşanma davası açmış. Tebligatlar ikametgah adresine değil kendisiyle ilgili olmayan adreslere yollanmış. Mahkeme tebligatlara cevap verilmedi deyip duruşma tarihi belirlemiş. Gereken itirazları yaptı. İlk duruşmada davanın usulen red edilmesi gerekmez mi?  • Boşanma davası tebligatının usulüne uygun yapılması gerekir. Usule aykırı yapılan tebligatlar geçersizdir. Ancak, boşanma davası açıldığını öğrenerek mahkemeye başvurmanız halinde davayı öğrendiğiniz tarih tebligat tarihi olarak kabul edilir. Cevap dilekçesi verilmesi ve diğer usul işlemleri bu tarihe göre yapılır. Usulsüz tebligat nedeniyle boşanma davası usulden reddedilemez, mahkeme açılan davada boşanma sebeplerinden biri mevcut değilse red kararı verebilir.