Denetimli serbestlik ihlali • Iyi gunler benim sorum kardesim uyusturucu madde kullanmaktan ve tasimaktan yakalandı 2 yil denetimli serbestlik karari verildi ama kardesim iki kez imzaya gitmedi simdi 1 hafta sonra mahkemesi var ceza alir mi yoksa denetimli sebestligi geri devam eder mi • Kullanmak için uyuşturucu bulundurma, kamu davası açılmasının ertelenmesi kurumuna yer verilen suçlardandır.

  Erteleme süresi boyunca denetim altında iken denetimli serbestlik ihlali yapan, yani yükümlülükleri yerine getirmeyen kişilere kamu davası açılır.

  Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak

  TCK Madde-191

  (Değişik: 18/6/2014 – 6545/68 md.)

  (1) Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

  (2) Bu suçtan dolayı başlatılan soruşturmada şüpheli hakkında 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 171 inci maddesindeki şartlar aranmaksızın, beş yıl süreyle kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilir. Cumhuriyet savcısı, bu durumda şüpheliyi, erteleme süresi zarfında kendisine yüklenen yükümlülüklere uygun davranmadığı veya yasakları ihlal ettiği takdirde kendisi bakımından ortaya çıkabilecek sonuçlar konusunda uyarır.

  (3) Erteleme süresi zarfında şüpheli hakkında asgari bir yıl süreyle denetimli serbestlik tedbiri uygulanır. Bu süre Cumhuriyet savcısının kararı ile üçer aylık sürelerle en fazla bir yıl daha uzatılabilir. Hakkında denetimli serbestlik tedbiri verilen kişi, gerek görülmesi hâlinde denetimli serbestlik süresi içinde tedaviye tabi tutulabilir.

  (4) Kişinin, erteleme süresi zarfında;

  a) Kendisine yüklenen yükümlülüklere veya uygulanan tedavinin gereklerine uygun davranmamakta ısrar etmesi,
  b) Tekrar kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi veya bulundurması,
  c) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması,

  hâlinde, hakkında kamu davası açılır. • sayın baran ben denetimimi bir imza ve bir ev hapis ihlaliyle yaktım infaza itiraz dilekçemi yazdım yüzde 51 şizofren hastasıyım ağır ilaçlar kulanıyorum doktorumda bu yönde rapor verdi ilaç kulanınca hareketsiz kalıyor atmak zorunda olduğuma dair ilaç raporum bir ağır karaciğer hastasıyım onunda raporunu sundum birde infaz memuruma söylemiştim rahatsızlığımı ama o beni dinlemedi bile bişe olmaz dedi geçiştirdi fakat infaz hakimi kabul etmedi ve dosyam kapandı gerekçesi ise raporumun 2012 yılına ait olması tamamda 2012 yılında aldımda ama sürekli yazıyor raporumda yani kronik şizofren hastasıyım sorum şu size şuan firarım ailevi nedenlerimden ötürü eğer şayet yakalanırsam itiraz mercim neresi olur içerden dilekçe yazmak istersem yada şuan firarım ve bunun bir çıkış yolu varmı lütfen bana cevap verirseniz acil sevinirim