Mağdurun rızası olmadan yerine imza atma  • Güvenlik görevlisi arkadaşın yerine kendi rızası alınmadan puantajdaki imza hanesine imzasını taklit ederek imzasını attım. Hukuki cezası nedir. Herhangi bir zarar verme kastı yok.  • İşlenen fiil "faydasız sahtecilik" teşkil ediyorsa fail sahtecilik suçu nedeniyle cezalandırılmaz. Örneğin, kendisi de yeşil kart sahibi olduğu halde başkasının yeşil kartını kullanarak muayene olan kişi faydasız sahtecilik suçu işlemiş olur. Başkasının yerine attığınız imza, kişinin durumunun gerçeğe aykırı belgelenmesine neden olduğu görülüyor. Bu nedenle özel evrakta sahtecilik suçu oluşmaktadır.