Cinsel içerikli film çekip yayımlamak Müstehcenlik Suçu (TCK 226)  • Rızası olan, reşit 2 kişinin çektiği cinsel içerikli filmi internette, vpn ile girilebilen yabancı bir sitede yayınlamak ve bundan maddi kazanç sağlamak suç mudur? Yüzlerin gözüktüğü/gözükmediği durumlarda bir değişiklik olur mu?
    Cinsel içerikli film çekip yayımlamak - TCK 226  • Müstehcenlik suçu, müstehcen ürünlerin alenileştirilmesi, satılması, kiraya verilmesi, reklamının yapılması gibi seçimlik hareketlerlede işlenebilen bir suçtur.

    Somut olayda iki kişinin rızasının bulunmasının bir önemi yoktur. Üretilen materyal cinsel içerikli bir videodur. Bu nedenle müstehcen ürünün internet üzerinden alanileştirilmesi TCK m.226 anlamında müstehcenlik suçu teşkil eder.