İptal davası güvenlik soruşturması  • Sözleşmeli olarak atandığım kamu kurumundan hakkımdaki istihbari nitelikteki bilgiden dolayı güvenlik soruşturmasından ret aldım. İdare mahkemesine dava açtım. İdare mahkemesinin ret kararına karşı Ankara bölge idare mahkemesine itiraz ettim. Ankara bölge idare mahkemesi eğer beni haklı bulursa karar kesinleşir mi? Çünkü işe iade olduktan sonra tekrar görevimden olurum korkusu var...  • Türkiye'de üç dereceli yargılama sistemi mevcut. İptal davasına karşı yaptığınız istinaf başvurusu Bölge İdare Mahkemesi'nde görülecektir. İstinaf aşamasından sonra da kararın temyiz aşaması olacaktır.