Şufa hakkı kullanımı  • Merhaba, hisseli tapuda alıcı paydaşlara noterden ben bu arsayı satın alıyorum diye herhangi bilgilendirme yollamadı. Ve satın almış bizlerin haberi olmadan aradan 3 yıl kadar süre geçmiş şufa hakkı veya bu konuda nasıl bir yol izlenmelidir. Tabu gittim sordum 3 yıl olmuş şufa hakkı kullanamazsın diyor. Bize herhangi bir bilgi gelmedi biz eşten dosttan öğrendik satışı yapıldığını. Noter'den herhangi bir yazı, bildirim vs gönderilmedi. Sessiz sedasızca satış yapılmış.  • Şufa hakkı, satışın paydaşlara noter vasıtasıyla bildirilmemesi halinde, her halde satış tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde kullanılmalıdır. Aksi takdirde şufa hakkının kullanılması mümkün değildir.