Taksitli Satış Sözleşmesinde tüketicinin cayma hakkını belirten maddesinin üstünün çizilmiş olması sözleşmeyi geçersiz kılar mı? • Merhabalar.
  2016 yılında bir kadın tüketici Beşiktaş'ta giderken bir anketörün ısrarıyla Güzellik Merkezine giriyor ve ve hizmetten eğer yararlanmazsa hiçbir şey olmayacağı şeklinde ikna edilerek sözleşme imzalattırılıyor. Sözleşmenin Bedeli -1500 TL-. Satışçı 1 sene sessiz kalıp sözleşme cebri icra kabiliyeti bulunca İlamsız İcra yolu ile Takipte bulunuyorlar. Tüketici bu takip dolayısı ile İcra Dairesine itiraz ediyor. Ardından tüketici söz konusu sözleşmenin iptali için "Tüketici Hakem Heyeti"ne başvuruyor. Gerekçeleri ise şöyle;
  1. Sözleşmenin Cayma ve Fesih hakkını düzenleyen bölümünde tüketicinin Cayma hakkını belirten madde üstü karalama biçiminde çizilmiş halde. Ve o üstü çizili maddenin yanında sonradan el yazısı ile ekletilmiş "Kampanyalı Fiyat İptal Yok" yazısı yer almakta. Ancak bu bir Kampanyalı Satış sözleşmesi değil Taksitli Satış sözleşmesi. Kampanyalı Satış sözleşmelerinin ise nasıl düzenlenmesi gerektiği Tüketici Kanununda ayrıca düzenlenmiştir. Bu bir taksitli Taksitli Satış Sözleşmesi olmasına rağmen el yazısı ile sonradan sözleşmenin "Cayma ve Fesih" bölümüne eklenen "Kampanyalı Fiyat İptal Yok" ifadesi sözleşmeyi nasıl etkiler. Ayrıca tüketicinin Cayma hakkını düzenleyen maddesi sözleşme imza edilirlken üstü çizilmiş halde. Taksitli Satış sözleşmesine bu şekilde bir ekleme yapılabilir mi? Sözleşme hukken geçerli midir*
  2. Ayrıca 29236 sayılı Takistli Satış sözleşmesiine göe Sözleşmede zorunlu içerik olarak bulunması gereken bilgilerden biri de uyuşmazlık halinde "Tüketici Mahkemesi ve Tüketici Hakem Heyeti"nin belirtilmiş olması. Ancak sözleşmede sadece "Çağlayan Adliyeleri ve İcra Daireleri" yetkilidir diyor. Bu durumda Taksitli Satış Sözleşmesnin Zorunlu İçerik bölümüne aykırı mıdır? Yoksa
  3. Ve İlamsız İcra Takibi yapılana kadar hiçbir şekilde Muacelliyet çağrısında yazılı bir ihtar felan da yapılmamış.
  Yukarıda açıklamya çalıştığım hususlar ile ilgili bu sözleşmenin hukuki durumu nedir? Tüketici Hakem Heyeti nasıl bir karar verebilir? Sözleşme hukuken geçerli midir?
  0_1547495259364_sözleşme.jpg Bilgileriniz ve cevaplar için şimdiden çok ama çok teşekkürler. Sağolun.