Ceza Dava dosyasının Taşınması (Davanın Nakli) • Fetö/pdy ile alakali ağır ceza mahkemesinde açılmış olan bir dava dosyasının başka bir şehre taşınması söz konusumudur. Öyle ise taşımak için hangi adımları izlemek gerekmektedir.Tesekkurler. • @ibrahimarslan Davanın nakli aşağıdaki prosedür ve gerekçelerle mümkündür.

  Davanın nakli ve duruşmanın başka yerde yapılması

  Madde 19 – (1) Yetkili hâkim veya mahkeme, hukukî veya fiilî sebeplerle görevini yerine getiremeyecek hâlde bulunursa; yüksek görevli mahkeme, davanın başka yerde bulunan aynı derecede bir mahkemeye nakline karar verir.
  (2) Kovuşturmanın görevli ve yetkili olan mahkemenin bulunduğu yerde yapılması kamu güvenliği için tehlikeli olursa, davanın naklini Adalet Bakanı Yargıtaydan ister.
  (3) (Ek: 24/11/2016-6763/21 md.) Mahkeme, fiili sebepler veya güvenlik gerekçesiyle duruşmanın il sınırları içinde başka bir yerde yapılmasına karar verebilir. Bu karara karşı itiraz
  yolu açıktır.