Alt kategoriler

  • Kişiler hukuku, isim ve soyadı değişikliği, vesayet, kayyımlık vb. konular ile medeni hukukun genel alanına ilişkin soru ve yorumlar bu bölümde yapılmalıdır.

  • Gayrimenkul davaları, Tapu İptal ve Tescil Davası, Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, Şufa (Önalım) Davası, İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) Davası

  • Miras Davaları, Miras Hakkı, Miras Payı ve Mirasçılık, Mirasın Reddi, Mirasın Paylaşılması ve Tereke, Mirasın İntikali, Mirastan Feragat Sözleşmesi, Vasiyetname, Vasiyetnamenin İptali, Vasiyetnamenin Tenfizi, Mirastan Mal Kaçırma, Tenkis Davası