Alt kategoriler

  • 5271 sayılı CMK'nın (Ceza Muhakemesi Kanunu) madde metinlerini, maddelerin gerekçesini ve ilgili emsal Yargıtay kararlarını içermektedir. Bu kategori kullanıcı yorumlarına açık değildir.

  • 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un (infaz kanunu) madde metinlerini, maddelerin gerekçesini ve ilgili emsal Yargıtay kararlarını içermektedir. Bu kategori kullanıcı yorumlarına açık değildir.

  • 5237 sayılı TCK'nın (Türk Ceza Kanunu) madde metinlerini, maddelerin gerekçesini ve ilgili emsal Yargıtay kararlarını içermektedir. Bu kategori kullanıcı yorumlarına açık değildir.

  • 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) tam metni, madde gerekçeleri ve Yargıtay Kararları yer almaktadır.

  • 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu (İYUK) tam metni, madde gerekçeleri ve Yargıtay Kararları yer almaktadır.