Kategoriler

 • Boşanma Davası, Boşanma Sebepleri, Boşanmada Mal Paylaşımı, Boşanmada Maddi ve Manevi Tazminat, Çocuğun Velayeti, Nafaka Davası, Katılma Alacağı, Katkı Payı Alacağı, Değer Artış Payı Alacağı, Aile Mahkemesi, Uzaklaştırma Tedbiri Kararı

 • Maddi ve Manevi Tazminat Davaları, İş Kazası, Doktor Hatası (Malpraktis), Trafik Kazası, Noter Hatası gibi nedenlerle ortaya çıkan her türlü tazminat hukuku uyuşmazlıkları

 • Kişiler hukuku, Gayrimenkul, Miras, Vesayet vb. oldukça geniş bir özel hukuk alanıdır.

  Medeni Hukuk Genel
  Gayrimenkul Hukuku
  Miras Hukuku
 • İptal Davaları, Tam Yargı Davaları, Vergi Davaları, İdari Sözleşmelerden Kaynaklanan Davalar

 • Forumda belirtilen kategoriler dışındaki tüm hukuk alanlarına ilişkin soru ve yorumlar bu bölüme yazılmalıdır. (Örneğin, bireysel başvuru, arabuluculuk, medeni usul hukuku, alacak davası, menfi tespit davası, ticari davalar vb.)